מיסוי מקרקעין

משרדנו מלווה עסקאות מקרקעין מההיבט החוזי וכן בנושאי המיסוי השונים ברכישת נכס – שטח ומבנים. יש חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין בתחום הנדל"ן טרם סיכום הרכישה או המכירה, כיוון שיכולות להתעורר בעיות מיסוי שונות – מיסוי הרכישה עצמה, מיסוי שלא נגבה מבעלי נכס קודם ויכול להיגבות מבעל נכס חדש, יש צורך בבדיקה של היטלים שונים ששולמו או לא שולמו בעבר. כל טעות קטנה בנושא יכולה להשפיע באופן מהותי על שווי העסקה. משרדנו מלווה ובודק עסקאות בתחום הנדל"ן, הן עריכת, בדיקת וכתיבת חוזים לרכישה ומכירת נדל"ן, והן מבחינת היבטי המיסוי של העסקה.

• טיפול ברכישה ובמכירה של זכויות במקרקעין ובמכר זכויות במקרקעי מינהל מקרקעי ישראל.

מיסוי מקרקעין

משרדנו מלווה עסקאות מקרקעין מההיבט החוזי וכן בנושאי המיסוי השונים ברכישת נכס – שטח ומבנים. יש חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין בתחום הנדל"ן טרם סיכום הרכישה או המכירה, כיוון שיכולות להתעורר בעיות מיסוי שונות – מיסוי הרכישה עצמה, מיסוי שלא נגבה מבעלי נכס קודם ויכול להיגבות מבעל נכס חדש, יש צורך בבדיקה של היטלים שונים ששולמו או לא שולמו בעבר. כל טעות קטנה בנושא יכולה להשפיע באופן מהותי על שווי העסקה. משרדנו מלווה ובודק עסקאות בתחום הנדל"ן, הן עריכת, בדיקת וכתיבת חוזים לרכישה ומכירת נדל"ן, והן מבחינת היבטי המיסוי של העסקה.

• טיפול ברכישה ובמכירה של זכויות במקרקעין ובמכר זכויות במקרקעי מינהל מקרקעי ישראל.

• ליווי בפרויקטי בניה.

• הרחבות במושבים, שינויי ייעוד והשבחות מקרקעין.

• ייעוץ וליווי ב- עסקאות קומבינציה.

• ייצוג קבוצות רכישה.

• השבחת מקרקעין ו- שינוי ייעוד.

• ייצוג בתביעות על ליקויי בניה.

• פיצויים בגין הפקעת מקרקעין.

• פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

• ייעוץ וייצוג ליזמים וקבלנים.

• רישום בתים משותפים.

• מכרזים מול רשויות מקומיות ו- מינהל מקרקעי ישראל.

• הגשת שומה עצמית – מס שבח ו- מס רכישה.

• הגשת השגות ועררים בעניין מס רכישה, מס שבח.

בנוסף, המשרד מעניק שירותי הקמה ופירוק חברות לרבות בסכסוכים משפטיים הנובעים מקשיים או בעיות אחרות במסגרת החברה או השותפות וסכסוכי שותפים.

ליווי בפרויקטי בניה.

• הרחבות במושבים, שינויי ייעוד והשבחות מקרקעין.

מיסוי מקרקעין

משרדנו מלווה עסקאות מקרקעין מההיבט החוזי וכן בנושאי המיסוי השונים ברכישת נכס – שטח ומבנים. יש חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין בתחום הנדל"ן טרם סיכום הרכישה או המכירה, כיוון שיכולות להתעורר בעיות מיסוי שונות – מיסוי הרכישה עצמה, מיסוי שלא נגבה מבעלי נכס קודם ויכול להיגבות מבעל נכס חדש, יש צורך בבדיקה של היטלים שונים ששולמו או לא שולמו בעבר. כל טעות קטנה בנושא יכולה להשפיע באופן מהותי על שווי העסקה. משרדנו מלווה ובודק עסקאות בתחום הנדל"ן, הן עריכת, בדיקת וכתיבת חוזים לרכישה ומכירת נדל"ן, והן מבחינת היבטי המיסוי של העסקה.

• טיפול ברכישה ובמכירה של זכויות במקרקעין ובמכר זכויות במקרקעי מינהל מקרקעי ישראל.

• ליווי בפרויקטי בניה.

• הרחבות במושבים, שינויי ייעוד והשבחות מקרקעין.

• ייעוץ וליווי ב- עסקאות קומבינציה.

• ייצוג קבוצות רכישה.

• השבחת מקרקעין ו- שינוי ייעוד.

• ייצוג בתביעות על ליקויי בניה.

• פיצויים בגין הפקעת מקרקעין.

• פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

• ייעוץ וייצוג ליזמים וקבלנים.

• רישום בתים משותפים.

• מכרזים מול רשויות מקומיות ו- מינהל מקרקעי ישראל.

• הגשת שומה עצמית – מס שבח ו- מס רכישה.

• הגשת השגות ועררים בעניין מס רכישה, מס שבח.

בנוסף, המשרד מעניק שירותי הקמה ופירוק חברות לרבות בסכסוכים משפטיים הנובעים מקשיים או בעיות אחרות במסגרת החברה או השותפות וסכסוכי שותפים.

ייעוץ וליווי ב- עסקאות קומבינציה.

• ייצוג קבוצות רכישה.

• השבחת מקרקעין ו- שינוי ייעוד.

• ייצוג בתביעות על ליקויי בניה.

• פיצויים בגין הפקעת מקרקעין.

• פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

• ייעוץ וייצוג ליזמים וקבלנים.

• רישום בתים משותפים.

• מכרזים מול רשויות מקומיות ו- מינהל מקרקעי ישראל.

• הגשת שומה עצמית – מס שבח ו- מס רכישה.

• הגשת השגות ועררים בעניין מס רכישה, מס שבח.

בנוסף, המשרד מעניק שירותי הקמה ופירוק חברות לרבות בסכסוכים משפטיים הנובעים מקשיים או בעיות אחרות במסגרת החברה או השותפות וסכסוכי שותפים.