ליטיגציה

המשרד מתמקד בליטיגציה אזרחית-מסחרית (ייצוג והופעה בבתי משפט ובהליכים משפטיים) ובטיפול בהליכי הוצאה לפועל.

משרדנו מאמין בהענקת שירות משפטי מקצועי ואיכותי, תוך שיתוף פעולה מלא של הלקוח, ופעולה במסירות, בשקיפות ובהוגנות למען הלקוח, על מנת להשיג ללקוח את התוצאות הטובות ביותר. למשרדנו ניסיון רב והצלחה בטיפול בסכסוכים מסחריים, סכסוכים אזרחיים, הליכים משפטיים בערכאות בתי המשפט השונות, טיפול בסכסוכים בתוך המשפחה (הליכים בבית המשפט לענייני משפחה), טיפול בסכסוכי עבודה ועוד.

ניסיוננו מראה כי אין תחליף לאיכות, השקעה והעמקה. במשרדנו לא תמצאו "שליפות מהשרוול" או "עיגול פינות". אנו מאמינים בטיפול בתיקים המבוסס על תכנון אסטרטגי מוקפד וידיעה מעמיקה של הוראות הדין והפסיקה, והכל בשילוב עם ניסיון רב בהופעה בפני ערכאות שיפוטיות ובחקירת עדים.

כמו כן, למשרדנו פעילות ענפה בייצוג זוכים בלשכות ההוצאה לפועל. משרדנו דוגל בפעולה נמרצת, סדורה ועקבית על מנת להביא הישגים ללקוח, תוך צמצום ככל הניתן של הוצאות הלקוח, והכל על מנת להביא לגביית מלוא החוב, במהירות האפשרית.

על יסוד הניסיון שצבר משרדנו, משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וליווי משפטי לעסקים – המבוסס על חשיבה צופה פני עתיד, למקסום רווח עתידי ולצמצום נזקים עתידיים, ובשילוב עם חשיבה עסקית כוללת, שאינה רק משפטית גרידא