חוזים

 

חוזה מסחרי, הינו אבן היסוד להבטחת התנהלות עסקית תקינה של כל ישות משפטית , בין אם החוזה נועד לצרכי שותפות או לעניין קשרי מסחר עם גורמים חיצוניים לעסק או לחברה כספקים , נותני שירות וכו'.

חוזה המנוסח היטב ימנע בעיות של פריצות בחוזה ופרשנויות אשר עלולות לסכן עמדתו של הלקוח ועל כן יש להקפיד ולפנות למומחים בתחום החוזים.

משרדנו ינסח עבורך בין היתר, את החוזים הבאים:

 • הסכם מייסדים.
 • חוזה מסחרי.
 • חוזה עסקי.
 • חוזה בין השותפים בשותפות או בין בעלי המניות בחברה.
 • חוזה עבודה בין המעסיק לעובדים והסכמי שכר.
 • חוזה מתן אשראי מול בנקים.
 • חוזה מול משקיעים .
 • חוזה שכירות.
 • חוזה שיווק.
 • חוזה זכיון.
 • הסכם שמירה על סודיות ועוד.