הוצאה לפועל

 

כחלק משלים לפועלנו בייצוג ובהופעה בהליכים משפטיים, עוסק משרדנו בהליכי הוצאה לפועל, על גווניה. פעילות המשרד מבוססת על שימוש בתוכנות חדשניות וחיבורי תקשורת ללשכות ההוצאה לפועל. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל המנוהלים על ידי משרדנו מטופלים הנושאים הבאים: אכיפת פסקי דין, גביית שטרות חוב והמחאות, הגשת תובענות לסכום קצוב ועוד

המחאות ללא כיסוי – אולי הסיטואציה הברורה ביותר לנקיטה בהליכי הוצאה לפועל הינה המחאה ללא כיסוי. מקום שהוצאה המחאה על ידי אדם לפקודת אדם אחר וההמחאה חוללה (כלומר, לא כובדה על ידי הבנק), ניתן כעקרון לפתוח ישר בהליכי הוצאה לפועל, ואין צורך בהגשת תביעה.

לעיתים ניתן להסב המחאה לאדם אחר – כלומר האדם שההמחאה הוצאה לפקודתו מסב את ההמחאה לאדם אחר (ובכפוף לכך שמדובר בהמחאה עבירה), ואז אותו אחר יכול בעצמו לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב החתום על ההמחאה.

שטר חוב – שטר חוב הינו מסמך במסגרתו מתחייב אדם לשלם לאדם אחר סכום כסף. על פי החוק ישנם מספר תנאים נדרשים על מנת ששטר חוב יהיה תקף, ובהתקיימם ניתן להוציא לפועל את השטר בלשכת ההוצאה לפועל.

פעמים רבות בעלי דירות מחתימים שוכרים על שטר חוב כערובה לתשלום דמי השכירות. יש להקפיד בנסיבות אלה על תקינות השטר שעליו מחתימים את השוכרים, על מנת שלא להגיע למצב בו לא ניתן לימים לבצע את השטר, והמשכיר נותר מול שוקת שבורה, ומומלץ להתייעץ בעניין זה עם עורך דין.

פסק דין – פסק דין ניתן להוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל. על פי החוק, מקום שלא נקבע מועד לביצוע של פסק דין, ניתן להגישו ללשכת ההוצאה לפועל, בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין (או מיום המצאת פסק הדין לצד שכנגד). תביעה עד 50,000 ₪ – הליך חדש ופחות מוכר, הוא האפשרות להגיש כתב תביעה ישירות ללשכת ההוצאה לפועל. תביעה שכזו צריכה להיות מבוססת על ראייה בכתב לקיומו של חוב (ראייה בכתב שנכתבה על ידי הצד שכנגד – הנתבע ולא על ידי התובע), וצריכה להיות תביעה לסכום כסף קצוב, שניתן לחישוב אריתמטי (בניגוד למשל, לתביעה בה על בית המשפט לכמת ולהעריך נזק).

להגשת תביעה במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ישנו יתרון בחסכון באגרות פתיחת הליך, ובפוטנציאל לחסכון זמן משמעותי בניהול ההליכים. נפתח תיק הוצאה לפועל, מה עכשיו?

השלב הראשוני החשוב ביותר לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, הינו מסירת אזהרה לחייב. אזהרה הינו מסמך רשמי המופק על ידי לשכת ההוצאה לפועל, במסגרתו נמסרת לחייב הודעה על פתיחת הליכים כנגדו.

ישנן מספר חלופות למסירת האזהרה לחייב, אולם ככל שלא נמסרה האזהרה לחייב במסירה מלאה, הלכה למעשה לא ניתן כמעט לפעול בתיק. אנשים אשר פותחים הליכי הוצאה לפועל בכוחות עצמם, ללא ייעוץ משפטי, "נתקעים" פעמים רבות בשלב מסירת האזהרה, כאשר אינם מצליחים לבצע מסירה. כך, הם גם משלמים את האגרה בגין פתיחת התיק, גם לא מזוכים בשכר טרחת עורך דין בגין פתיחת ההליכים, וגם לא מצליחים לגבות את החוב. משרדי עורכי דין, עובדים לרוב בשיתוף פעולה עם חוקרים פרטיים, ומניסיוננו, כאשר פועלים בליווי עורך דין, וכאשר מדובר בחייב הנמצא בארץ, נדירים המקרים בהם לא מאותר החייב ונעשית לו מסירה מלאה.

לאחר מסירת האזהרה, ובחלוף הזמן הקבוע באזהרה להגשת התנגדות על ידי החייב, ניתן להתחיל לבצע פעולות בתיק.

ישנה קשת של פעולות אשר ניתן לבצע בהליכי הוצאה לפועל. חלק מהפעולות ניתן לבצע ללא עלות, וחלק מהפעולות הינן תוך תשלום הוצאות משתנות. ברובם ככולם של המקרים, יש צורך בביצוע השקעה מסוימת בתשלום הוצאות בתיק, על מנת להצליח לבצע גבייה. כך למשל, לא ניתן לעקל חשבון בבנק ללא תשלום עלות, לא ניתן לבצע עיקול מטלטלין ללא עלות וכיו"ב פעולות, אשר יש בהן כדי להביא לגביית כספים בפועל או להקשות על התנהלותו של החייב, באופן שיעודד אותו לשלם ולסגור את התיק.

בכל מקרה, ההחלטה אילו פעולות לבצע מבין קשת הפעולות האפשריות וכיצד לבצע את אותן הפעולות, מצריכה שיקול דעת, לאחר היכרות עם התיק ועם החייב.

אנשים פרטיים אשר פועלים באופן עצמאי בתיקי הוצאה לפועל, פעמים רבות משקיעים לחינם כספים בביצוע הליכים אשר אינם נושאים פרי, ולאחר זמן קצר מתייאשים מהמשך הליכי הגבייה – אין צורך בכך. הליכי הגבייה צריכים להיעשות באופן סדור, עקבי ובשום שכל, ולא באופן ספורדי. גם אם היום לא הצלחנו לגבות, אין זאת אומרת שלא נצליח לגבות בעוד מספר חודשים.

טענה זו מתחזקת, נוכח האפשרות, בחלוף זמן, להטיל מגבלות על חייב שמשתמט מתשלום חובו – מגבלות אשר יש בהן להקשות על החייב ולהביאו לסגירת התיק. כך למשל, ניתן להוציא כנגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ, פסילה מקבלת או החזקת רישיון נהיגה ועוד… לסיכום:

סיטואציה של חוב אינה סיטואציה נעימה. אולם, אין זו סיבה שלא לפעול לגביית אותו החוב, באמצעים שמקנה הדין.

הסוד לגבייה הוא עבודה מסודרת ועקבית, תוך הפעלת שיקול דעת ואיזון נכון בין ההליכים הנכונים.

לייעוץ משפטי ולטיפול בענייני הוצאה לפועל, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.