בוררות

בוררות במשרדנו

למה לבזבז זמן יקר וממון רב במערכת בתי המשפט? ישנו פתרון יעיל הרבה יותר – בירור ויישוב סכסוכים באמצעות בוררות.

מקובל לחשוב כי בוררות היא דרך יעילה וזולה לפתרון סכסוכים אישיים ועסקיים. עם זאת, יעילות הליכי הבוררות הינה במידה רבה נגזרת של תנאיה, כפי שאלו באים לידי ביטוי בהסכם הבוררות אשר נכרת בין הצדדים, ובראש ובראשונה ב"נווט" ההליך – הלא הוא הבורר עצמו.

יתרונותיה של הבוררות על פני בית המשפט מובנים מאליהם, אבל בין הרצוי למצוי ישנו פער -ולעיתים מדובר בפער לא קטן. לא אחת נחשפים מקרים שערורייתיים של גביית שכר טרחה מופרז על ידי בורר (לעיתים בסכומים מופרכים המתקרבים לשווי הסכסוך עצמו), והדבר בוודאי אינו תורם לאמון הציבור במוסד הבוררות.

כחלק מתפיסתנו את מהות הבוררות הליכי הבוררות המתנהלים במשרדנו עונים על שלושת העקרונות המרכזיים הבאים;

מהירות הכרעה – פסק בוררות ניתן תוך תקופה קצרה, בהתאם לסוג הסכסוך ומורכבותו. מחיר אטרקטיבי – עלות ניהול ההליך זולה באופן ניכר מעלות ניהול תיק בבית המשפט. איכות הכרעה – פסק הבוררות יתייחס לטיעוני הצדדים ויכריע בסכסוך באופן מושכל.

פתרון הסכסוך והמשך היחסים התקינים בין הצדדים לבוררות – בין אם מדובר במכרים, בני משפחה או גופים עסקיים – מעורר את הצורך בפתרון הסכסוך בצורה חכמה, יעילה וצודקת. לאור זאת, הליכי הבוררות המתנהלים במשרדנו מחייבים בראש ובראשונה הגדרה נכונה וממצה של הסכסוך, של סמכויות הבורר ושל אופן ניהול הבוררות באמצעות הסכם בוררות מסודר נערך במשרדנו טרם תחילת הבוררות