החלטה - הקפאת הליכים לחברה

ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של הראל אחזקות - מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב בע"מ, והורה על מתן צו הקפאת הליכים לחברה, בהינתן הקשיים הכלכליים שבהם היא נתונה, כאשר היקף חובותיה הוא בסך של כ- 100 מיליון ₪ לפחות. נקבע כי לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, ינתן צו ארעי שאוסר על ביצוע כל דיספוזיציה בנכסי החברה, בין במישרין ובין בעקיפין, ויובהר שהצו אוסר על ביצוע כל תשלום ע"י החברה שאינו במהלך העסקים הרגיל וכן אוסר לפרוע ערבויות שניתנו להבטחת התחייבויות החברה.

06/12/2016

קרא עוד


פס"ד מקרקעין חוזים

בימ"ש השלום דחה את תביעתה של מתווכת הדירות, אילת ירום-ברלב, שטענה כי על מוכרי נכס, שאול ומיכל רוטגולץ, לשלם לה דמי תיווך,רוטגולץ טענו כי בסופו של יום, מכרו את הנכס באמצעות מתווך אחר. ביהמ"ש קבע כי ברלב אומם הוכיחה שהראתה את הנכס לקונים בתוך תקופת הבלעדיות, אך הדבר אירע באופן כללי, כאשר הקונה נמנע מלחתום על הסכם התיווך, ומשכך, לא הוכח כי ברלב פעלה לקידום העסקה בין רוטגולץ לרוכשים בתוך תקופת הבלעדיות, ואף כי השלטים שהציבה בשטח הנכס, נותרו מוצבים לפרק זמן קצר, עד אשר הורדו ע"י רוטגולץ בשלב בו התקשרו בבלעדיות עם מתווך אחר.

Lawdata 11/12/2016

קרא עוד


פס"ד מקרקעין חוזים

בימ"ש השלום דחה את תביעתה של מתווכת הדירות, אילת ירום-ברלב, שטענה כי על מוכרי נכס, שאול ומיכל רוטגולץ, לשלם לה דמי תיווך,רוטגולץ טענו כי בסופו של יום, מכרו את הנכס באמצעות מתווך אחר. ביהמ"ש קבע כי ברלב אומם הוכיחה שהראתה את הנכס לקונים בתוך תקופת הבלעדיות, אך הדבר אירע באופן כללי, כאשר הקונה נמנע מלחתום על הסכם התיווך, ומשכך, לא הוכח כי ברלב פעלה לקידום העסקה בין רוטגולץ לרוכשים בתוך תקופת הבלעדיות, ואף כי השלטים שהציבה בשטח הנכס, נותרו מוצבים לפרק זמן קצר, עד אשר הורדו ע"י רוטגולץ בשלב בו התקשרו בבלעדיות עם מתווך אחר.

. Lawdata 11/12/2016

קרא עוד